O zdrowiu, zdrowych produktach żywnościowych, artykuły na temat zdrowia.

Efektywne Mikroorganizmy

poniedziałek, 25 sierpnia 2008

3  Witam, jestem tak zafascynowana EM-ami, że postanowiłam napisać kilka słów  od siebie. Używam je do wszystkiego (te za 25 zł.): do picia, prania, spryskiwania kwiatów, podlewania, spryskiwania kuwet kocich, czyszczenia zębów, kąpania żółwi, do fontanny, kąpania się, moczenia nóg, do wszystkiego. Efekty rewelacyjne. Nie potrzeba tyle pasty do zębów, a właściwie można z niej zrezygnować. Skóra po kapeli nie wymaga balsamów, włosy są ładniejsze i zdrowsze. Kocie kuwety nie wydzielają zapachu, moje kotki pija wodę z EM chętnie, pranie nie wymaga tyle proszku, kwiaty sa cudnie zdrowe, bujne…

Polecam z całego serca

1Probiotyki to produkty zawierające żywe i (lub) martwe mikroorganizmy oraz dostarczane przez nie substancje, które przyczyniają się do stabilizacji populacji mikroorganizmów, jak też aktywności enzymatycznej w przewodzie pokarmowym, przez co wywierają dodatni wpływ na wzrost i rozwój zwierząt. Są to najczęściej odpowiednio dobrane naturalne bakterie jelit, które po wprowadzeniu są w stanie zasiedlić przewód pokarmowy, uniemożliwiając nadmierny rozwój mikroorganizmów chorobotwórczych, zapewniając lepsze trawienie i optymalne wykorzystanie paszy.

Probiotyki są grupą naturalnych dodatków paszowych, gdy chcemy mówić o bezpiecznej, najwyższej jakości żywności. Nie są one klasyfikowane jako leki, nie podlegają więc regulacjom odnośnie pozostałości w produktach i okresie karencji. Należy zaznaczyć, że można stosować je jako dodatki żywieniowe dla różnych gatunków zwierząt, co świadczy o dużym potencjale tkwiącym w tych preparatach.

Od 1 stycznia 2006 r. Unia Europejska wprowadziła całkowity zakaz stosowania w paszach dla zwierząt antybiotykowych stymulatorów wzrostu. Zakaz wprowadzono w tym samym terminie we wszystkich krajach Wspólnoty. Zmiany w programach żywienia powinny uwzględniać wzmacnianie naturalnej odporności oraz stabilizację korzystnej mikroflory przewodu pokarmowego poprzez stosowanie określonych pasz i dodatków paszowych oraz modyfikację poziomu niektórych składników pokarmowych. W żywieniu zwierząt można stosować dodatki paszowe, wpływające na mikroorganizmy bytujące w przewodzie pokarmowym. Należą do nich: probiotyki, prebiotyki, synbiotyki, bakteriocyny , enzymy paszowe, zakwaszacze, konserwanty, zioła i minerały.

Rozporządzenie nr 1831/2003/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 sierpnia 2003r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, zalicza probiotyki jako dodatek paszowy. Probiotyki to produkty zawierające żywe i (lub) martwe mikroorganizmy oraz dostarczane przez nie substancje, które przyczyniają się do stabilizacji populacji mikroorganizmów, jak też aktywności enzymatycznej w przewodzie pokarmowym, przez co wywierają dodatni wpływ na wzrost i rozwój zwierząt. Są to najczęściej odpowiednio dobrane naturalne bakterie jelit, które po wprowadzeniu są w stanie zasiedlić przewód pokarmowy, uniemożliwiając nadmierny rozwój mikroorganizmów chorobotwórczych, zapewniając lepsze trawienie i optymalne wykorzystanie paszy.

Szczepy bakterii probiotycznych mają właściwości:

- zdolność szybkiego namnażania się w przewodzie pokarmowym i tworzenia naturalnej bariery dla bakterii szkodliwych;

- konkurencyjne dla bakterii typu E. coli i innych patogenów;

-obniżają i utrzymują optymalną kwasowość oraz zwiększają aktywność enzymów przewodu pokarmowego.

Te właściwości wpływają na zwiększenie efektywności produkcji przez: poprawę zdrowotności zwierząt, zwiększenie odporności na stresy, skrócenie czasu odnowy organizmu po przebytej chorobie, zwiększenie retencji azotu i przyrostów masy ciała, zwiększenie wykorzystania składników pokarmowych.

Zawartość żywych komórek w probiotykach waha się od 105 do 109 CFU/g lub ml. Podawane są zwierzętom w postaci kapsułek, pasty, proszku, płynu, granulatu, bezpośrednio lub pośrednio z karmą.

Probiotyki w diecie ptaków podwyższają strawność pasz przez zwiększoną produkcję enzymów bakteryjnych, syntezę niektórych witamin, szczególnie z grupy B oraz mobilizację aktywności enzymów jelitowych, tzn. sacharozy maltazy. Bakterie egzogenne z rodzaju Lactobacillus, Enterococcus, Bacillus oraz drożdże z rodzaju Saccharomyces w organizmach ptaków pełnią funkcje stymulatorów wzrostu. Chodzi tu o substancje korzystnie wpływające na śluzówkę przewodu pokarmowego aby uodpornić ją na chorobotwórcze bakterie z rodzajów Escherichia coli, Salmonella spp. i Clostridium spp. Te bakterie patogenne są odpowiedzialne za choroby przewodu pokarmowego zwierząt.


EM-Probiotyk wprowadza na polski rynek firma GREENLAND TECHNOLOGIA EM (www.emgreen.pl), oficjalny przedstawiciel fundacji EM RESEARCH ORGANIZATION ( EMRO ) z Japonii i wyłączny dystrybutor Technologii Efektywnych Mikroorganizmów w Polsce, wykorzystywanej w 120 krajach świata.

Podstawową działalnością firmy jest licencyjna produkcja preparatów spod znaku EM i propagowanie korzyści wynikających z ich zastosowań. Technologia EM opiera się na korzystnym wpływie wybranych drobnoustrojów w wielu dziedzinach: oczyszczanie ścieków, poprawa jakości gleby, ograniczenie emisji odoru powstającego w hodowli, produkcja nawozu organicznego wysokiej jakości. Preparat zawiera mieszankę koegzystujących ze sobą mikroorganizmów m.in.: bakterie kwasu mlekowego, fotosyntetyzujące i drożdże.

Pozytywne rezultaty przynosi systematyczne stosowanie Efektywnych Mikroorganizmów w hodowli zwierząt tj.: łagodny przebieg zatruć pokarmowych spowodowanych paszą i przyśpieszony powrót do zdrowia, uregulowane procesy trawienne, ułatwione gojenie ran, zwiększenie odporności na choroby. Właściwości EM wykorzystuje się także przy przerobie zwierzęcych odchodów na kompost. Wykazują one szczególną efektywność w ogólnej poprawie warunków sanitarnych, neutralizacji uciążliwych zapachów w budynkach inwentarskich i na fermach np. obniżają emisję amoniaku i eliminują szkodliwe bakterie typu E. coli i Salmonella.

Rola preparatów EM polega na przekształcaniu odpadów np.: gnojowicy, w prostych procesach metabolicznych do postaci, w której są łatwo przyswajalne przez środowisko naturalne. Substancja toksyczna rozpada się na proste składniki chemiczne, z których jest złożona. Składniki te służą jako budulec do tworzenia nowych, bardziej przyjaznych substancji dla środowiska. Efektywne Mikroorganizmy nie wywołują procesu gnicia, lecz fermentację niskotemperaturową, przez co nieprzyjemny zapach, substancje szkodliwe i utleniające nie są wytwarzane w środowisku zdominowanym przez te mikroorganizmy. Są to beztlenowce, ale podczas pracy uwalniają do środowiska wolny chemicznie tlen. EM-1 przyśpiesza produkcję kwasu mlekowego i ma silne działanie przeciwutleniające co pomaga ograniczyć rozprzestrzenianie się patogenów.

Rezultaty stosowania EM-Probiotyk w hodowli:

1. Ograniczenie emisji gazów: amoniaku, siarkowodoru, merkaptanu metylowego, oraz trójetyloaminy

2. Oczyszczanie ścieków pochodzących z hodowli, odczyn pH i współczynnik BOD zrównoważony.

3. Redukcja populacji insektów.

4. Poprawa kondycji fizycznej zwierząt i ich funkcji fizjologicznych.

5. Poprawa warunków środowiska naturalnego w bezpośrednim sąsiedztwie hodowli.

Podsumowując, stwierdzono, że probiotyki są grupą naturalnych dodatków paszowych, co nie pozostaje bez znaczenia, gdy chcemy mówić o bezpiecznej, najwyższej jakości żywności. Nie są one klasyfikowane jako leki, nie podlegają więc regulacjom odnośnie pozostałości w produktach i okresie karencji. Należy zaznaczyć, że można stosować je jako dodatki żywieniowe dla różnych gatunków zwierząt, co świadczy o dużym potencjale tkwiącym w tych preparatach.

Artykuł o EM-Probiotyk ukazał się w miesięczniku DROBIARSTWO

Doc. dr hab. Krzysztof Kwiatek, mgr inż. Magdalena Kozak

Zakład Higieny Środków Żywienia Zwierząt,

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy,

Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
 
1 , 2 , 3
<